Transverzale in žigi

Transverzale in žigi Gorjanci

Mimo koče poteka 6 planinskih poti.