Zahvala

Zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali pri nastajanju spletne strani:

 • ga. Majda Pungerčar – Dolenjski muzej Novo mesto
 • ga. Zdenka Mihelič – Planinska zveza Slovenije
 • ga. Erika Cvelbar
 • g. Jože Potrebuješ – Čuki
 • g. Peter Peterlin Šušteršič in g. Veno Vranc – T-media d.o.o.
 • g. Ivo Kuljaj – Zavod za turizem Novo mesto
 • g. Matjaž Kek – Urad vlade za komuniciranje RS
 • g. Toni Verderber – Ansambel Tonija Verderberja
 • g. Rok Nemec – Pivovarna Laško d.d.
 • g. Drago Vovk – Radio Sraka
 • g. Damjan Pelko

Zahvaljujem se tudi mojim sodelavcem in vsem gostom, ki s svojimi obiski Planinske koče pri Gospodični, prispevate k pisanju novih zgodb o Gospodični in s tem sodelujete pri razvoju turizma na Gorjancih.

Blaž Mrhar